Diakon (GBG)

Namn
Hanna Näverbrant

E-mail
hanna.naverbrant@gmail.com

Plats/ort
Göteborg

Telefon
0739689855

Tjänst
Diakon

Meddelande
Mitt namn är Hanna Näverbrant och jag är för närvarande diakon på Växjö Diakonicentrum. Jag och min familj vill flytta till Göteborg där mina föräldrar bor. Jag har tjänstgjort som diakon i ca. 7 år. Innan dess var jag föreståndare för Ria i Växjö, Jag har arbetat 2 år som diakon i Västrabo, en samarbetskyrka med EFS. Under 2013 var jag tjänstledig från min tjänst och arbetade återigen på Ria. Under det året ledde jag verksamheten, men var också med i processen att avsluta Rias arbete och starta upp ett Diakonicentrum.
På grund av en MS diagnos arbetar jag bäst sittande och just nu är 75% mitt max.
Kan tänka mig att arbeta inom församling, men även inom stadsmission, Kvinnojour och liknande.