fbpx

Kyrkjobb.se gillar ekumenik och därför annonserar vi tjänster från alla kristna trossamfund i Sverige. De stora samfunden idag är Svenska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Equmeniakyrkan ( sammanslagning av Svenska Baptistförbundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige ), Katolska kyrkan, Samfundet PingstFrälsningsarmén, Svenska Alliansmissionen och EFK (Evangeliska Frikyrkan). Utöver dessa finns även t ex Oasrörelsen och EFS som är en del av Svenska kyrkan.

collage

Kyrkorna i Sverige utgör tillsammans en stor arbetsgivare. Bara i Svenska kyrkan arbetar ca 22000 personer (ur Svenska kyrkans årsredovisning för år 2012.). Här nedan följer några intressanta länkar för dig som är intresserad av att arbeta i kyrkans värld.

Arbeta inom Svenska kyrkan – En informationssida om att utbilda sig och arbeta inom Svenska kyrkan

Arbeta inom Samfundet Pingst – En informationssida om att utbilda sig och arbeta inom Samfundet Pingst.

Arbeta inom Equmeniakyrkan – En informationssida om att utbilda sig och arbeta inom Equmeniakyrkan.

Arbeta inom Svenska Alliansmissionen – En informationssidaom att utbilda sig och arbeta inom Svenska Alliansmissionen.

Arbeta inom EFK – En informationssida om att utbilda sig och arbeta inom EFK.