Diakon/Diakoniassistent/Församlingsassistent (ÖREBRO)

Namn
Karen Dickinson

E-mail
karen-michelle.dickinson@outlook.com

Plats/ort
Örebro

Telefon
0736713048

Tjänst
Diakon/Diakoniassistent/Församlingsassistent

Meddelande
Jag vill vara en medvandrare i livet och är mycket intresserad av att arbeta gentemot utsatta människor. Är väl bekant med samtalsmetodiken MI som har använts i mitt jobb som Boendestödjare inom Socialpsykiatrin. Jag har utbildat mig som Diakon år 2017 på Liljeholmens folkhögskola och förkovrat mig i samtalskonst och själavård. Jag skulle gärna vilja arbeta som Diakon/Diakoniassistent i en församling eller med utsatta människor på någon annan arbetsplats. Är mycket intresserad av att arbeta med motiverande och stödjande samtal. Ett arbete som översättare från svenska till engelska är också av intresse.

Hör gärna av dig om mina kompetenser och erfarenheter är av intresse.