Diakon, familjeterapeut m.m.

Namn
Katarina Aronsson-Alsbjer

E-mail
katarina-alsbjer@hotmail.com

Plats/ort
Högdalen,Stockholm

Telefon
0731-432449

Tjänst
diakon,diakoniassistent,familjeterapeut/socionom i kyrkan, hälsopedagog i kyrkan.

Meddelande
Hej! Jag heter Katarina Aronsson-Alsbjer.

Jag söker arbete som diakoniassistent/diakon.Sent i livet förstod jag att jag ville bli diakon, sökte utbildning och kom in.Jag blev klar i maj 2017 med min diakonala utbildning. ( I EFK: regi, i Rimforsa)

På början på 1980-talet utbildade jag mig till socionom och jag har arbetat inom socialtjänsten som fältassistent och familjeterapeut och på behandlingshem.
I slutet på 1980-talet utbildade jag mig till familjeterapeut.
År 2007-2008 utbildade jag mig till hälsopedagog,massör,stavgångsinstruktör.
Jag har jobbat med massage och hälsovägledande samtal och haft egna kurser i personlig utveckling.

Jag jobbar fn som tim.anställd i barnomsorg och kök i en kristen kyrka medan jag väntar på att hitta min plats som diakon.Ett par gånger i månaden håller jag i andakt och friskvård.

Mina främsta egenskaper är att jag är hjälpsam, nyfiken på andra människor och intresserad att hjälpa människor att utvecklas andligt, för att komma närmare sig själva och Gud. Varje dag spenderar jag tid på min egen andliga utveckling genom bön,kristen meditation,kontemplation, bibellyssning och vissa dagar körsång i kyrkan.

Jag jobbar ideelt i en annan kyrkan i barnomsorg, andakter, äldreträffar och cafeverksamhet.

Jag vill arbeta i Stockholm med omnejd eftersom jag har min familj här.
Min familj består av min man, en gemensam son och två vuxna bonus barn samt katterna Zero och Zelda.

Vänligen Katarina.