Diakon (STHLM)

Namn
Maria Fernstedt

E-mail
maria_fernstedt@hotmail.com

Plats/ort
Stockholm

Tjänst
Diakon

Meddelande
Förhoppningsvis kan många strängar på min lyra snart bli fler. Nu är det hög tid att förverkliga drömmen att bli och verka som diakon!

Min diakonutbildning för drygt sju år sedan föregicks av en längre tids praktik i församling, varigenom jag stärktes i min kallelse. Rådande omständigheter ledde dock till att det då inte blev någon diakonvigning för min del. Istället valde jag att stötta såväl nyanlända som svenskfödda elever på en grundskola. Det var både lärorika och roliga år. De har gett mig en värdefull inblick i barns och ungdomars skolvardag, som jag är tacksam över och inte skulle vilja vara utan.

Till min “grundprofession” är jag utbildad socionom. Jag har tidigare jobbat både som socialsekreterare och som forskningsassistent ,med inriktning mot missbruk.

Nu känner jag mig redo för nya utmaningar! Särskilt brinner jag för våra äldre, de sjuka och de funktionsnedsatta. Men som den nyfikna natur jag är, så kan jag förstås tänka mig att prova på det mesta inom det diakonala arbetsfältet.

På fritiden går, springer och simmar jag gärna. Stora intressen är lyrik, musik, natur och foto.

Jag avser att jobba 50 % .
Som arbetsgivare har din/er församling möjlighet att erhålla ekonomiskt stöd genom Arbetsförmedlingen. Om det här verkar intressant så tveka inte att höra av dig/er.

Varma hälsningar
Maria Fernstedt