Diakonassistent/Kyrkvaktmästare 100% (UPPLANDS VÄSBY)

Namn
Jonathan

E-mail
Carljonathanwh@gmail.com

Plats/ort
Upplands väsby

Telefon
0763290391

Tjänst
Diakonassistent/Kyrkvaktmästare 100%

Meddelande
Hej,

Jag söker en tjänst inom kyrkan som Diakonassistent eller Kyrkvaktmästare, en möjligheten att få hjälpa och ge livskraft till behövande.

Jag har under hela mitt vuxna liv arbetat inom rättsväsendet som civil utredare hos polisen och nu som Tullinspektör vid Tullverket. Yrken som har föranlett att jag befunnit mig i situationer där frågan om liv och död blivit akut. Har sett livsförhållanden och människor i behov av hjälp, då jag känt mig otillräcklig att kunna ge den hjälp som behövts. Jag har alltid funnit styrka i min tro för att ta mig igenom tuffa situation. Jag önskar nu kunna få möjligheten att hjälpa andra att genom tro och vägledning kunna möta och ta sig igenom sina utmaningar i livet.

Min morfar jobbade fram till pensionen som Kyrkvaktmästare och pratade alltid mycket gott om sitt uppdrag. Ett uppdrag då de krävs att man är noggrann, har sinne för ordning, är serviceinriktad samt har förståelse och respekt för att många av de människor som man kommer i kontakt med kan ha olika sinnesstämningar. Man skall kunna finnas där som en att prata med, en första hjälp.

Önskar dig och dina nära välmående och lycka i dessa tider.
Vänlig hälsning,
Jonathan Walsh