Diakon/Diakoniassistent (ÖREBRO)

Namn
Karen Dickinson

E-mail
karen-michelle.dickinson@outlook.com

Plats/ort
Örebro

Tjänst
Diakon/Diakonassistent

Meddelande
Hej!
Mitt namn är Karen Dickinson och jag söker en tjänst som diakon/diakonassistent. Jag har 2017-05-24 avslutat en tvåårig diakonutbildning på Liljeholmensfolkhögskolan och vill gärna arbeta i en församling eller i en kristen organisation till exempel Hela människan, Stadsmissionen. Jag har arbetat i 18 år som boendestödjare i socialpsykiatrin i Örebro och har stor erfarenhet av att jobba med människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Jag är 44 år, född i England och har bott i Sverige i 19 år. Jag är gift med en svensk. Jag är medlem i Equmeniakyrkan. Jag är tacksam för e-mail om eventuella tjänster.
Med vänlig hälsning
Karen Dickinson