Diakon/diakoniassistent (SÖDERTÄLJE)

Namn
Nina Bengtsson

E-mail
ninabengtsson@live.fi

Plats/ort
Södertälje

Telefon
070 223 85 14

Tjänst
diakon / diakoniassistent

Meddelande
Jag är vigd till diakon i Finlands evangelisk-lutherska kyrka men bor nu sedan 2013 i Sverige. Jag har arbetat inom barnomsorg, hemtjänst och diakoni innan jag blev mamma. Under dessa fyra år har min längtan efter att arbeta som diakon vuxit. Jag har arbetat som volontär i bl a S:ta Klara kyrka i Stockholm och haft samtal med biskopen om att avge löften för att kunna verka som diakon i Sverige.

Jag är född och uppvuxen i Kenya och utbildat mig till socionom och diakon i hemlandet Finland. Svenska är mitt modersmål men jag behärskar även finska och engelska samt mindre användbart kanske Swahili och Luo.