Diakon/församlingskurator

Namn
Amanda Rönne Idänge

E-mail
Amanda.Idange@gmail.com

Plats/ort
Solna

Telefon
0739400459

Tjänst
Diakon/församlingskurator

Meddelande
Hej
Jag heter Amanda Rönne Idänge och studerar på den sista terminen på socionomprogrammet vid Stockholms Universitet, socialhögskolan. Jag har slutfört min praktikperiod inom Södermalms stadsdelsförvaltning inom vuxenenheten med inriktning på socialpsykiatri (Dvs, handläggning som socialsekreterare med inriktning mot SOL och LSS). Min praktik har gett mig goda kunskaper i journalföring samt hur man strukturerar ett intensivt och dynamiskt arbete.

Min handledare beskrev mig som professionell, ansvarsfull och engagerad. I övrigt har jag en lång erfarenhet av socialt stödarbete som ledsagare, avlösare och kontaktperson med ungdomar till unga vuxna med funktionsvariationer. Mitt sociala engagemang för unga personer har följt med mig sedan jag var verksam som ungdomskonfirmandledare inom Svenska kyrkan och är huvudanledningen till varför jag utbildade mig till socionom. Som ett led till detta är jag även aktivt verksam under PRIDE som ”voluntärstödjare”, dvs. ett slags emotionellt samtalsstöd för festivalens volontärer med ansvar och huvudområde att ta hand om och värna för alla volontärer under festivalen (Något som ibland kan vara mycket intensivt som följd av alla olika bakgrunder och olika personligheter som måste samarbeta nära varandra under festivalen).

Utöver detta har jag ett stort engagemang och kunskap kring HBTQ-personer, med en särskild kompetens för transpersoner, som ett resultat av att jag varit verksam i RFSL Ungdom. I övrigt är jag en aktiv och lyssnande person som har ett stort engagemang och driv. En av mina största passioner i livet är att ge människor stöd och vägledning i livets svåra och utmanande situationer, något som jag även har gjort som assisterande kampsportstränare.

Mvh
/Amanda Rönne Idänge