Diakoniassistent (NORRA VÄRMLAND)

Namn
Maria Linusson

E-mail
maria.linusson@gmail.com

Plats/ort
norra värmland

Telefon
073-0981115

Tjänst
diakoniassistent

Meddelande
Hej!
Har arbetat som diakoniassistent i övre älvdals församling hösten -19 till och med slutet på våren – 20.

Mina arbetsuppgifter var; deltagande och drivande i barngrupp, tonårsgrupp samt daglediggrupp, framförallt olika skapande verksamheter. Leda andakter på tre äldreboenden. Uppvaktningar , – och deltagande i sång i kyrkan.

Är nu arbetslös och söker liknande sysselsättning inom kyrkan. Har lätt att få kontakt med människor. Arbetar självständigt såväl som i grupp, flexibel.
Min bakgrund är undersköterska inom såväl somatik som psykiatri.
Längtar efter att börja arbeta inom kyrkan igen, – det bästa arbete jag haft!

Referent, kyrkoherde Birgitta Halvarsson, övre älvdals församling