Diakoniassistent (STHLM/NACKA)

Namn
Maria Fernstedt

E-mail
maria_fernstedt@hotmail.com

Plats/ort
Nacka/Stockholm

Telefon
0739810088

Tjänst
Diakoniassistent

Meddelande
Hej!
Maria Fernstedt heter jag som önskar jobba diakonalt i församling, 50 procent. För ett antal år sedan praktiserade jag under totalt åtta månader i dåvarande Kungsholms- och Jakobsbergs församling. I mina arbetsuppgifter ingick bl.a. fondansökningar, andakter i kyrka och på äldreboenden samt dagledigträffar. Jag är van att arbeta i grupp och under eget ansvar från mina tidigare anställningar som socialsekreterare och forskningsassistent inom Stockholms socialförvaltning.

Tilläggas kan att jag under flera år också jobbat som elevassistent på en grundskola. Till mina arbetsuppgifter på skolan ingick att stötta elever med olika slag av inlärningsproblematik och att hjälpa till i en grupp med nyanlända.

Min förhoppning är nu att någon församling i Stockholmstrakten ser detta och tar kontakt med mig.

Med vänliga hälsningar
Maria Fernstedt