Diakoniassistent

Namn
Catherine Jeppsson

E-mail
catherinejeppsson@hotmail.com

Plats/ort
Söker i Lund Växjö o Göteborgs stift

Telefon
0736868333

Tjänst
Diakoniassistent

Meddelande
Har jobbat som diakoniassistent i Kalmar mellan 2015-17. Sedan även som församlingspedagog för ett kortare projekt i Lunds stift..Undervisat i många år i olika församlingar i bibelläsning o talarträning.Har oxå utbildning i att jobba med seniorer i yoga och avspänning..meditation.