Diakoniassistent/Förrättningsvaktmästare (STHLM/VÄLLINGBY)

Namn
Åsa Adolfsson Wallner

E-mail
asa.wallner@bredband.net

Plats/ort
Stockholm/Vällingby

Telefon
070-767 09 11

Tjänst
Diakoniassistent/Förrättningsvaktmästare

Meddelande
Hej! Jag heter Åsa Adolfsson Wallner och söker arbete som diakoniassistent i Stockholm fr.o.m. september 2017. Just nu arbetar jag som vikarierande förrättningsvaktmästare i Bromma församling – ett oerhört roligt och lärorikt uppdrag. Parallellt med detta driver jag tillsammans med en kollega en samtalsmottagning där vi tar emot människor för stödsamtal eller psykoterapi.

Dessa båda arbeten har fått mig att förstå hur viktigt det är att möta människor med lyhördhet och vördnad och hur betydelsefull kyrkan är i dessa möten. Det är en stor förmån att få vara med och hjälpa till att skapa en trygg och respektfull miljö där människor kan få utrymme att uttrycka sin sorg eller glädje.

Jag har en gedigen universitetsutbildning i botten samt lång arbetslivserfarenhet och har på senare år fortbildat mig inom den människovårdande sektorn (bl.a. psykoterapi – steg 1, själavård och gerontologi). Självklart är jag beredd att komplettera min utbildning om det behövs. Jag ska påbörja Svenska Kyrkans Grundkurs i Sigtuna i augusti och kommer också att till hösten ansöka om tillträde till diakonutbildningen. Jag är gift och har två döttrar i övre tonåren. Om intresse finns, ordnar jag gärna cv och referenser.

Vänliga hälsningar
Åsa Adolfsson Wallner