Diakontjänst

Namn Bengt Johansson
E-mail skvde2001@yahoo.se
Plats/ort Skövde
Telefon 073 658 06 48
Tjänst Diakontjänst
Meddelande Skövde Nyföretagare Centrum, (2006 — 2006)
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
Företagsekonomi, handel och administration

Nyföretagarutbildning

•Samariterhemmet, (1985 — 1986)
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
Humaniora

Diakoni

•Uppsala och Lunds Universitet, (1976 — 1984)
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
Humaniora

Religionskunskap 160 poäng

•Skara stifts folkhögskola i Hjo, (1972 — 1973)
Gymnasial utbildning
Bred, generell utbildning

Årskurs 3

•Västerhöjdsskolan i Skövde, (1970 — 1972)
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
Matematik och övrig naturvetenskap

Naturvetenskaplig inriktning

•Olika skolor, (1959 — 1968)
Förgymnasial utbildning 9 (10) år
Bred, generell utbildning

Humanistisk

•Almi, (2011 — 2012)
Eftergymnasial utbildning två år eller längre
Företagsekonomi, handel och administration

Ekonomikurs

Almi Företagskola

Anställningar

•Vik Församlingsdiakon, Myckleby kyrkliga samfällighet (2003 — 2005)

Diakonala uppgifter

•Adminstration, IOGT-NTO (2000 — 2000)

Adminstration

•Vik Diakon, Skövde pastorat (1994 — 1995)

Diakonala uppgifter

•Kulturarbetare, Skövde kommun (1993 — 1993)

Kulturellt arbete

•Kulturarbetare, Skövde kommun (1992 — 1993)

Kulturellt arbete

•Assistent till sjukhusprästen, Karlskoga församling (1986 — 1991)

Assistent till sjukhusprästen med

diakonala uppgifter.

Övriga meriter

•Vice ordförande, Kristna fredsrörelsen (1986 — 1989)

Vice ordförande

•Ordförande, Kyrkans ungdom (1974 — )

Ordförande i kyrkans ungdom i Skövde

•Furir, FBU (1967 — 1970)

Frivillig befälsutbildning.

Språk•Engelska (Flytande)
•Svenska (Flytande)
•Tyska (Mycket bra)
•Norska (Bra)
•Danska (Lite)
•Franska (Lite)

Körkort
Jag har körkort: AB

Kompetenser•Diakonvigd
•Internet/Intranet, informationssökning
•MS Power Point
•MS Word
•MS Works

Presentationsbrev

Undertecknad är uppvuxen på en lantgård i Edåsa några mil söder om Skövde, i Skara stift. Min far var således lantbrukare men vid sidan av det arbetade han som kyrkvaktmästare, vilket betyder att jag tidigt kom i kontakt med Svenska kyrkan. År 1965 flyttade famlijen till Skövde där jag 1967 konfirmerades.

Under mitten av 1970- talet var jag engagerad i kyrkans ungdom i Skövde , och var dess ordförande under en kortare period.

Jag har vikarierat som assistent till sjömansprästen vid Sjömanskyrkan i Liverpool, varit assistent till sjömansprästen vid Sjömansgården i Malmö samt assistent och tjänstebiträde vid Svenska församlingen i London.

Efter studier vid Uppsala och Lunds universitet där jag deltog i forskarförberedande kurser i etik blev jag teol och fil kand 1984.

Och efter ytterligare studier vid Samariterhemmet i Uppsala vigdes jag år 1986 till diakon av dåvarande ärkebiskopen Bertil Werkström.Min första tjänst fick jag som assistent till sjukhusprästen i sjukhuskyrkan vid Karlskoga lasarett. Jag har också arbetat i Skövde pastorat.

Jag har också tjänstgjort som vikarierande diakon i Myckleby kyrkliga samfällighet på Orust i Göteborgs stift.

Jag har varit engagerad i en rad olika föreningar bla som styrelseledamot i Ria och kristna fredsrörelsen där jag blev vald till dess vice ordförande. Jag har också varit politiskt aktiv i Karlskogas kulturnämnd. Jag har också blivit medlem Svenska föreningen för medicinsk forskning.

Har gått en kurs i nyföretagande, har också studerat vid Almis företagsskola i Skövde. Och det har resulterat i att jag har skapat en global affärs och investeringsgrupp.

Som mina fritidsintressen har jag, fiske, foto, och idrott.

Så jag hoppas att ni skall finna min bakgrund intressant och att den kan ligga till grund för fortsatta diskussioner. Beträffande mitt civilstånd så är jag gift.

Referens

Anders Danell Tel 070-548 47 11 , 070-589 12 23

Med vänliga hälsningar

Bengt Johansson

Timmervägen 31D

541 64 Skövde

Tel:073- 658 06 48

skvde2001@yahoo.se