HR generalist (UPPSALA)

Tjänst
HR generalist

Kyrka/församling
Uppsala pastorat

Beskrivning
Du ger församlingarna i Uppsala pastorat, kyrkogårdarna och kansliet ett kvalificerat och serviceinriktat stöd inom ditt arbetsområde – vilket också ger dig många kontaktytor. Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du får bred insikt i enhetens alla områden. Sista ansökningsdag är 1 juni 2022.

Är du vår nya kollega inom HR?
Vi är en liten enhet som arbetar nära varandra och arbetet innebär att vara såväl strategisk som operativ, i både stort och smått inom personal- och lönefrågor för ca 270 anställda.

I dina arbetsuppgifter finns:

– rekrytering, vara behjälplig att formulera annonser, ta fram kravprofiler och underlag. Vi använder rekryteringsverktyget Reachmee.
– arbetsmiljöfrågor, ansvara för logistik kring arbetsmiljökommitté och medarbetarundersökningar, uppdatera och utveckla rutiner, vara stöd i rehabprocesser.
– personalhandbok, hålla den uppdaterad och aktuell, samt nyttja dess funktioner för personalinformation.
– att medverka i arbete med att revidera planer, policys och handlingsplaner. Föra protokoll vid förhandlingar och andra möten.
– administration och logistik kring introduktioner, personalutbildningar mm
– i övrigt förekommande personaladministration.

Sista ansökningsdag
01/06/2022

Kontaktperson
Malin Thimerdal, HR chef

E-post till kontaktperson
malin.thimerdal@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till kontaktperson
+46184303503

Hemsida
https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/nyheter/hr-generalist-till-uppsala-pastorat