Integrationsstrateg och Citydiakon (UPPSALA)

Tjänst
Integrationsstrateg och Citydiakon

Kyrka/församling
Uppsala pastorat

Beskrivning
Som vikarierande integrationsstrateg och citydiakon har du huvudansvaret för pastoratets nätverk i flykting- och migrationsfrågor och är med i utvecklingen av cityarbetet där bland annat Nattkyrkan redan ingår. Sista ansökningsdag är 18 november 2019.

Inom Uppsala pastorats integrationsarbete har vi många olika verksamheter, alltifrån språkcaféer för olika målgrupper till en Vänskapsförmedling i samarbete med Uppsala kommun. För närvarande arbetar vi med två projekt som på olika sätt berör ensamkommande och deras situation. Vi har tidigare arbetat med ”Barn i väntan/Barn i start” som är ett stödgruppsarbete för nyanlända familjer vilket vi planerar uppta under vår/hösten 2020.

I Uppsala Pastorat samverkar diakoner och andra medarbetare kring diakonala frågor sedan ca 10 år, det innebär att du kommer att ingå på ett naturligt sätt i flera olika sammanhang som berör din tjänst. Som diakon och integrationsstrateg tillhör du arbetslaget för gemensam diakoni i Uppsala Pastorat och din arbetsplats är belägen på Diakonins hus i centrala Uppsala.

Tjänsten är på heltid och ett föräldraledighetsvikariat under perioden 16 januari–31 december 2020.

Sista ansökningsdag
2019-11-18

Kontaktperson
Diakonisamordnare Marie Strandgren

E-mail
marie.strandgren@svenskakyrkan.se

Telefonnummer
018-430 38 06

Hemsida
https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/jobb