Kantor 100% (OSKARSHAMN)

Tjänst
Kantor 100%

Kyrka/församling
Oskarshamns församling

Beskrivning
Vi söker en utbildad kantor med huvudsaklig placering och ansvar i Kristinebergskyrkan. Här kommer du tillsammans med goa kollegor att arbeta i en kyrka som rymmer alltifrån Kyrkis (öppen förskola), låg- och mellanstadiebarn, konfirmander, språkcafé, sopplunch, vuxenkör och Mässa med barnens kyrka. Du kommer att vara den musikaliskt viktiga kuggen i ett team där teologi, diakoni, pedagogik och musik bildar en helhet. Här får du möjlighet att leda både barnmusikaler och konsertverksamhet för vuxna. Gudstjänster och kyrkliga handlingar i hela församlingen ingår i tjänsten. Möjligheter till fortbildning är god och prioriteras.
Oskarshamns församling är ett enförsamlingspastorat geografiskt till ytan lika stor som Oskarshamns stad vilket gör att du når hela församlingen per cykel. I Oskarshamns församling pågår en härlig utveckling på barn- konfirmand- och ungdomssidan. Gudstjänst- och musiklivet är rikt och varierat och det diakonala arbetet är prioriterat. Här finns många duktiga och engagerade medarbetare och kollegor.

Läs mer om tjänsten:
https://www.svenskakyrkan.se/oskarshamn/nyheter/kantor-100

Sista ansökningsdag
2021-02-28

Kontaktperson
Maria Klingstedt

E-mail
maria.klingstedt@svenskakyrkan.se

Telefonnummer
0491-78 42 17

Hemsida
https://www.svenskakyrkan.se/oskarshamn/nyheter/kantor-100