Tjänst

Komminister

Kyrka/församling/organisation

Byarums pastorat

Beskrivning

Vi är ett väl fungerande pastorat med medarbetare som söker präst på 100 %.

Byarums pastorat är del av en expansiv bygd och vi vill arbeta för gemenskaper där vi möts i vardag och högtid för att dela livet i stort och smått. Vi vill vara uppsökande för att möta människors olika behov och vara goda medmänniskor. Vi vill bygga församlingsgemenskaper där vi får växa som människor och vara ett starkt och öppet Vi!

Sista ansökningsdag

15/02/2023

Kontaktperson

Jörgen Bok

E-post till kontaktperson

jorgen.bok@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till kontaktperson

+46701976894

Hemsida

https://www.svenskakyrkan.se/byarum/tjanster

Sista ansökningsdag: 15-02-2023