Komminister (TORSBY)

Tjänst
Komminister

Kyrka/församling
Torsby pastorat

Beskrivning
I Torsby pastorat arbetar vi för en kyrka som är öppen mot bygden och människorna. Vår vision som återfinns i vår församlingsinstruktion lyder: ”Vi firar angelägna gudstjänster och sprider glädjens budskap om hopp, evighet och förlåtelse. Församlingslivet blir intressant när vi lever i relation till varandra, upplever gemenskap och känner oss delaktiga.”

VI SÖKER DIG SOM:

  • Är prästvigd i Svenska kyrkan.
  • Kan och vill arbeta med människor i alla åldrar.
  • Kan översätta bibelns budskap till vår tids språk, som kan ”predika så man förstår”.
  • Är lyhörd för olika traditioner och kan lyssna in till dem samt förena dem med det nya.
  • Är en lagspelare som vill arbeta i gemenskap med ett kompetent och välfungerande arbetslag.
  • Har förmåga att möta människor där de befinner sig och kan bjuda in och knyta kontakter, exempelvis med föräldrar i barn- och ungdomsverksamheten.
  • Ser värdet i att kyrkan talar på många olika sätt där musik, konst och litteratur som språk är viktigt och prioriterat.
  • Står helt och fullt bakom alla människors lika värde.

Sista ansökningsdag
2021-03-04

Kontaktperson
Tillträdande kyrkoherde Anders Radix

E-mail
torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefonnummer
0303-20 68 40

Hemsida
https://www.svenskakyrkan.se/torsby/komminister-sokes-till-torsby-pastorat-goteborgs-stift