Koordinator för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Tjänst
Koordinator Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Kyrka/församling
Sveriges kristna råd

Beskrivning
Motiveras du av att arbeta med civilas situation i konfliktområden? Vi erbjuder en arbetsplats där arbetsgemenskapen är stark med många tillfällen till möten med nya människor och varierande arbetsuppgifter även utanför kontoret. Världens strålkastare är ofta riktade mot det konfliktområde där våra följeslagare verkar och det speglar sig i våra koordinatorers vardag.
Sveriges kristna råd söker en vikarie vid föräldraledighet med god möjlighet till förlängning. SKRs kansli består av ett femtontal medarbetare varav tre är koordinatorer för följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Arbetet innebär nära kontakter med våra följeslagare men också med Sida, Kyrkornas Världsråd och det lokala kontoret i Jerusalem.

Förutom samordning av olika aktörer för att möjliggöra följeslagarprogrammet består koordinationens arbete av information, ekonomiuppföljning, ansökan, rapportering, rekrytering samt utbildning av nya följeslagare samt att vara en del av SKRs kansli. Den konkreta fördelningen av arbetsuppgifterna sker i samråd mellan Följeslagarprogrammets tre koordinatorer och generalsekreteraren.
Ekonomisk uppföljning, utveckling och projekthandläggning är en central uppgift för den koordinator som nu ska vara föräldraledig.

Vi söker dig som har en akademisk examen, erfarenhet och kunskap om att handlägga, följa upp och redovisa projekt. Du talar och skriver flytande engelska och har god kunskap om och/eller erfarenhet av Israel och Palestina samt följeslagarmetoden eller annan fredsfrämjande internationell närvaro. Du har erfarenhet av humanitärt arbete eller utvecklingssamarbete och gärna i fält.

Sista ansökningsdag
2020-04-15

Kontaktperson
Jonas Thorängen

E-mail
jonas.thorangen@skr.org

Telefonnummer
08-453 68 12

Hemsida
https://www.skr.org/tjanst/koordinator-for-ekumeniska-foljeslagarprogrammet-i-palestina-och-israel/