Tjänst

Kyrkogårdschef och verksamhetsutvecklare

Kyrka/församling/organisation

Knivsta pastorat

Beskrivning

Kyrkogårdschef, tillika verksamhetsutvecklare
Knivsta pastorat i Knivsta kommun, mellan Uppsala och Arlanda, består av sex församlingar, sju kyrkor, sex kyrkogårdar, ett antal församlingshem samt S:ta Maria Alsike. S:ta Maria Alsike är ett multihus med förskola, skola, gruppbostad och servicelägenheter inom LSS, 27 hyreslägenheter, rörelsesal, församlingslokaler samt kapell. Knivsta kommun som har samma geografiska område som Knivsta pastorat och är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en befolkning på 20 000 innevånare och den kommun i Sverige som har lägst medelålder.
Svenska kyrkan genomgår i sin helhet omvälvande förändringar. Sedan millennieskiftet har många gått ur kyrkan och detta slår direkt mot kyrkans ekonomi. Knivsta pastorats lösning på detta är att identifiera och starta goda verksamheter som ger intäkter från annat håll än kyrkoavgiften och därmed gör oss mindre beroende av den. När kyrkomötet ger oss tillstånd att starta en begravningsbyrå så blir detta en högt prioriterad verksamhetsutveckling.

Vi söker alltså en kyrkogårdschef som också kan utveckla, starta och driva nya verksamheter.

Vi söker Dig som
• är en ledare med gedigen chefserfarenhet
• är en driven verksamhetsutvecklare och praktiker
• har dokumenterad erfarenhet av förändringsarbete
• har god samarbetsförmåga och ser varje medarbetares potential
• har förmåga att prioritera och anpassa arbetssätt efter verksamhetens behov
• är eller har varit kyrkogårdschef eller motsvarande
• är drivande i pastoratets miljö- och klimatarbete
• är förankrad i kyrkans tro och liv

Vaktmästeriet har ansvar för begravningsverksamheten och är en stödfunktion till pastoratets övergripande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Vaktmästeriets uppgifter är kyrkogårdsskötsel inom begravningsverksamheten, gravskötsel åt privatpersoner och lokalvård i kyrkorna. Pastoratet planerar att i närtid bygga ett bisättningsrum och bårhus. I vaktmästeriet arbetar idag sex personer under växtsäsong. Vaktmästeriet sköter kyrkogårdarna och är kyrkvaktmästare vid pastoratets kyrkliga handlingar och vissa andra gudstjänster. Vaktmästeriet har sin bas i lokaler vid S:t Stefans kyrka. Arbetet sker i team som åker ut till kyrkogårdarna. En lagbas, som är underställd kyrkogårdschefen, sköter den rullande arbetsledningen för vaktmästeriet.
Kyrkogårdschefen arbetar nära fastighetschefen, då delar av verksamheterna går in i varandra, detsamma gäller administrationen. Kyrkogårdschefen är underställd kyrkoherden och är arbetsledare för vaktmästeriet, har kontakter med myndigheter, samt är föredragande i kyrkogårdsutskottet.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Vi förväntar oss att du är tillhörig Svenska kyrkan.

Tjänstgöringsgrad
Heltid med viss helgtjänstgöring

Tillträde
Snarast, enligt överenskommelse.

Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning.

Ansökan
I ansökan förväntar vi oss CV samt personligt brev. Sista ansökningsdag: 2022-12-23. Intervjuer sker löpande.

Vi tar emot ansökan via e-post: knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se märkt kyrkogårdschef

Vid praktiska frågor om tjänsten:
Kanslichef och tf kyrkogårdschef: Lacka Linder, 018-34 68 17, lacka.linder@svenskakyrkan.se
Biträdande kyrkoherde: Martin Valman, 018-34 68 10 martin.valman@svenskakyrkan.se
HR-specialist: Marie Öfverberg 018-34 68 15, marie.ofverberg@svenskakyrkan.se
Fackliga kontaktpersoner
Kommunal: Patrik Sköldberg, 010-4428829, patrik.skoldberg@kommunal.se
Vision: Magnus Douhan, 018-346806, magnus.douhan@svenskakyrkan.se

För mer information om Knivsta Pastorat och S:ta Maria Alsike som helhet:
http://www.svenskakyrkan.se/knivsta,
Se särskilt församlingsinstruktionen, https://www.svenskakyrkan.se/knivsta/forsamlingsinstruktionen
och miljö- och klimatpolicyn
https://www.svenskakyrkan.se/knivsta/miljo–och-klimatpolicy

Kontaktperson

Lacka Linder

E-post till kontaktperson

lacka.linder@svenskakyrkan.se

Telefonnummer till kontaktperson

+4618346817

Hemsida

https://www.svenskakyrkan.se/knivsta/lediga-tjanster

Sista ansökningsdag: 23-12-2022