Kyrkoherde (ANEBY)

Tjänst
Kyrkoherde

Kyrka/församling
Aneby Pastorat

Beskrivning
Aneby pastorat har nio kyrkor med kyrkogårdar/begravningsplatser och ett nybyggt kapell. Pastoratet består av fem församlingar, församlingshem med trädgårdar och sammanfaller med Aneby kommun på småländska höglandet.

Vi arbetar för att kyrkan ska stå mitt i byn, vi vill bygga relationer som avspeglar sig i riten – gudstjänsten, och forma gudstjänsten så den stärker och fördjupar relationerna till Gud, våra medmänniskor och Guds skapelse. Så tror vi att kyrkan och tron blir relevant för fler. Vi vill värna Guds skapelse och arbetar därför aktivt med miljöarbetet i pastoratet.

Utbildningskrav
Vi söker dig som är prästvigd i Svenska kyrkan och har genomgått behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning.

Erfarenhet och kunskaper
Vi ser gärna att du arbetat som kyrkoherde, biträdande kyrkoherde eller församlingsherde och har erfarenhet av budget- och fastighetsfrågor, är drivande i utvecklingsfrågor och van att arbeta digitalt. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Beskrivning av tjänsten
Som kyrkoherde är du vår andliga ledare. Tillsammans med ledningsgruppen och personal utvecklar du pastoratet utifrån vår församlingsinstruktion. Det innebär att du leder ett pastorat i förändring och utvecklar ”kyrkan mitt i byn”. Du bygger relationer och samverkar med människor såväl inom som utom Aneby pastorat. Att samarbete ekumeniskt är för dig en självklarhet.

I din roll som kyrkoherde är du direkt underställd kyrkorådet. Du kommer tillsammans med verksamhetsledarna, administratören, HR-specialist och kyrkogårdschef att utgöra pastoratets ledningsgrupp. I pastoratet finns 27 anställda.

Tjänsten är heltid, tillsvidareanställning
· Tjänsten har sin huvudplacering i Aneby och med hela pastoratet som arbetsplats.
· Tjänsten omfattar personal, ledning, budget- och arbetsmiljöansvar.
· Du kommer delta i hela pastoratets gemensamma aktiviteter.

Personliga förmågor
Vi söker dig som har en personlig mognad, är trygg, stabil, lyssnar och leder. Du har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa goda relationer. I ditt ledarskap motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram och förväntningarna är klara för alla berörda parter. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Övriga krav
· B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
· Utdrag från belastningsregistret lämnas innan anställningen avtalas

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Caroline von Wachenfeldt
caroline.v.wachenfelt@svenskakyrkan.se
Tel: 070 – 436 31 72

Fackligt ombud
Daniel Henriksson
daniel.henriksson@kommunal.se
Telefon: 073 – 098 81 43
www.vision.se

Sista ansökningsdag 15 augusti 2021
Intervjuer är planerat till den 27 augusti.

Vid intervjuförfarandet kommer du även få genomföra ett praktiskt framförande genom en betraktelse utifrån valfritt bibelord om max 3 minuter samt valfri Gloria i Aneby kyrka.

Din ansökan
Skicka ett personligt brev och CV samt prästbrev och examensbevis för behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning till HR-specialist/controller Eva af Jochnick via nedan mailadress: eva.af.jochnick@svenskakyrkan.se

Märk din ansökan med ”Kyrkoherde Aneby Pastorat”

Sista ansökningsdag
2021-08-15

Kontaktperson
Caroline von Wachenfelt

E-mail
caroline.v.wachenfelt@svenskakyrkan.se

Telefonnummer
070 – 436 31 72

Hemsida
http://www.svenskakyrkan.se/aneby