Präst 100% (OSKARSHAMN)

Tjänst
Präst 100%

Kyrka församling
Oskarshamns församling

Beskrivning
En av våra präster har nyligen gått i pension och ytterligare en pensionsavgång är att vänta inom det närmsta året. Det gör att vi håller flera sökprofiler öppna samtidigt. Nu söker vi en reflekterad, församlingsbyggande och gudstjänstutvecklande präst, som förankrad i berättelsen om Jesus Kristus vill arbeta i Oskarshamns kyrka eller Kristinebergskyrkan. Oavsett arbetslag kommer du att vara den teologiskt viktiga kuggen i ett team där teologi, diakoni, pedagogik och musik bildar en helhet. Här finns färdiga sammanhang och verksamheter att gå in i, men också möjligheter till att utveckla utifrån de behov som du upptäcker.
I Oskarshamns kyrka firas söndaglig högmässa, ungdomsmässa under skolterminerna och här finns har en engagerad kyrkokör. Församlingslivet präglas av konfirmander, ungdomar, soppluncher och relationen med äldre, bla genom dagverksamhet och andakter på äldreboenden.
I Kristinebergskyrkan firas Mässa med barnens kyrka och här medverkar både barn och vuxna körsångare i gudstjänsten. Kyrkan är byggd 1974 och typisk för sin tid rymmer den både kyrksal och verksamhetslokaler i ett. Här kommer du arbeta i en kyrka som rymmer en livlig barnverksamhet, konfirmander, språkcafé och sopplunch. Kyrkan ligger nära grundskola F-9 och särskola finns inom området. Här finns många och skiftande sociala behov.
Oskarshamns församling är ett enförsamlingspastorat geografiskt till ytan lika stor som Oskarshamns stad vilket gör att du når hela församlingen per cykel. I Oskarshamns församling pågår en härlig utveckling på barn- konfirmand- och ungdomssidan. Gudstjänst- och musiklivet är rikt och varierat och det diakonala arbetet är prioriterat. Här finns många duktiga och engagerade medarbetare och kollegor.

Läs mer om tjänsten:
https://www.svenskakyrkan.se/oskarshamn/nyheter/prast-100

Sista ansökningsdag
2021-02-28

Kontaktperson
Marie Ivarsson

E-mail
marie.ivarsson@svenskakyrkan.se

Telefonnummer
0491-78 42 06

Hemsida
https://www.svenskakyrkan.se/oskarshamn/nyheter/prast-100