fbpx

Är kyrkan den mest AI-säkrade branschen?

Sacos rapport ”Framtidsutsikter” kommer ut årligen och listar i år bland annat präst som ett av framtidsyrkena. Men prästyrket är inte det enda inom kyrkans värld som kommer bli svårt för artificiell intelligens att ersätta. AI förändrar arbetsmarknaden och vi vet inte riktigt var det hela kommer att landa. Men mitt i teknologins framsteg framstår kyrkans kärntjänster – präst, kyrkomusiker, diakon, församlingspedagog, pastor, ungdomsledare, kyrkvaktmästare etc – som något som AI kommer ha svårt att ersätta.

Historien om påsken

Påsken, då vi firar Jesu kristi död och uppståndelse, är den största högtiden inom kristendomen. Det är inte bara en helg utan en hel period i kyrkoåret med tid för reflektion, tacksamhet och firande. Men hur kommer det sig att vi i Sverige firar påsken med ägg, fjädrar, påskris, och påskkärringar? Låt oss utforska påskens historia och dess utveckling till de traditioner vi har idag.

Boktips! “Om bön: Brev till en vän”

children reading a book under a blanket

I boken ”Om bön: Brev till en vän” som kom ut 1963 (efter författarens död) tar C.S. Lewis upp en rad frågor om bön och dess roll i det kristna livet. Han gör det genom en serie brev till en fiktiv vän, Malcolm, som brottas med tvivel och frågor kring bönen.

Frälsarkransen – en påminnelse om närheten till Gud

Frälsarkransen är ett radband som har blivit en symbol för andlig reflektion och bön i Sverige. Den skapades av Martin Lönnebo, en framstående svensk präst, författare och biskop. Ibland liknas frälsarkransen vid en livboj. Kanske på grund av de dramatiska omständigheter som ledde till att den kom till.

Kort exposé över de moderna samfundens framväxt i Sverige

cross silhouette during golden hour

Det var en kylig dag i februari 1593. Sveriges kyrkliga ledare hade samlats i Uppsala för ett möte som skulle komma att förändra landets religiösa landskap för alltid. Det var här, i Uppsala domkyrka, som Svenska kyrkan föddes ur den katolska kyrkan och blev en nationell evangelisk-luthersk bekännelsekyrka. Men detta var bara början på en resa som skulle inkludera en annan viktig aktör i Sveriges religiösa landskap – frikyrkorna.

Kyrkan och folkbildningen – är vi på väg mot en fördumning?

man reading a book

Vi vet mer än någonsin. Ändå är kunskapsförakt ett utbrett fenomen i vår tid. I vår tids individualistiska samhälle tror vi att vi vet bäst själva. Nedskärningarna i regeringens anslag till studieförbunden sänder också signalen att det här med bildning är något förlegat. Vi lär våra barn att ifrågasätta och ha ett kritiskt förhållningssätt, men lär vi dem att sätta saker i sammanhang, att reflektera, om gott omdöme, att ha ansvar och inte bara att ha rätt till? Är vi rentav på väg mot en fördumning?

En volontärfamilj till sjöss

Familjen Zimmergren har tidigare varit ute med Mercy Ships. Nu är de snart på väg på sin andra resa. Kyrkporten fick möjlighet att växla några ord med Andreas innan de ger sig ut igen i juli.

Volontera mera!

female friends sitting on bench and talking in park

Ordet volontär kommer från franskans volontaire och betyder frivilligt. I kyrksammanhang har det tidigare haft betydelsen av ett längre sammanhållet uppdrag, som ett volontärsår eller ett utlandsuppdrag. Numera används uttrycket ofta synonymt med ideellt arbete.

Är Valborg och 1:a maj en kristen eller hednisk högtid?

bonfire photo

Jag planerar att skriva något kort och enkelt om Valborg och första maj, i tron att den förra vilar på hednisk grund och den senare på den, i ett historiskt perspektiv, unga arbetarrörelsens. Det visar sig, som så ofta, vara mer komplext än så.

Musiken som väg in i kyrkan

people on concert

Påskens passionsdrama har passerat. Mängder av gudstjänster, andakter och konserter har genomförts i våra kyrkor. Musiken har varit en bärande kraft, med en inledande glad festmåltid, via djup sorg till en avslutning i glädje. Med den kanske vackraste kyrkomusiken och de finaste psalmerna. Musik som berör, in i själen. Många är de musiker och körer har varit aktiva.