fbpx

KYRKPORTEN

Ett mini-magasin från Kyrkjobb.se

man reading a book
Kyrkporten

Kyrkan och folkbildningen – är vi på väg mot en fördumning?

Vi vet mer än någonsin. Ändå är kunskapsförakt ett utbrett fenomen i vår tid. I vår tids individualistiska samhälle tror vi att vi vet bäst själva. Nedskärningarna i regeringens anslag till studieförbunden sänder också signalen att det här med bildning är något förlegat. Vi lär våra barn att ifrågasätta och ha ett kritiskt förhållningssätt, men lär vi dem att sätta saker i sammanhang, att reflektera, om gott omdöme, att ha ansvar och inte bara att ha rätt till? Är vi rentav på väg mot en fördumning?

Läs mer »
Kyrkporten

En volontärfamilj till sjöss

Familjen Zimmergren har tidigare varit ute med Mercy Ships. Nu är de snart på väg på sin andra resa. Kyrkporten fick möjlighet att växla några ord med Andreas innan de ger sig ut igen i juli.

Läs mer »
female friends sitting on bench and talking in park
Kyrkporten

Volontera mera!

Ordet volontär kommer från franskans volontaire och betyder frivilligt. I kyrksammanhang har det tidigare haft betydelsen av ett längre sammanhållet uppdrag, som ett volontärsår eller ett utlandsuppdrag. Numera används uttrycket ofta synonymt med ideellt arbete.

Läs mer »
bonfire photo
Kyrkporten

Är Valborg och 1:a maj en kristen eller hednisk högtid?

Jag planerar att skriva något kort och enkelt om Valborg och första maj, i tron att den förra vilar på hednisk grund och den senare på den, i ett historiskt perspektiv, unga arbetarrörelsens. Det visar sig, som så ofta, vara mer komplext än så.

Läs mer »
people on concert
Kyrkporten

Musiken som väg in i kyrkan

Påskens passionsdrama har passerat. Mängder av gudstjänster, andakter och konserter har genomförts i våra kyrkor. Musiken har varit en bärande kraft, med en inledande glad festmåltid, via djup sorg till en avslutning i glädje. Med den kanske vackraste kyrkomusiken och de finaste psalmerna. Musik som berör, in i själen. Många är de musiker och körer har varit aktiva.

Läs mer »
shallow focus photo of people playing track and field
Kyrkporten

Vi behöver prata om stressen

Vi går till kyrkan och dess olika verksamheter för att få gemenskap och något själsligt till livs. Kanske minska vår stress och få vår energi påfylld. Men hur är det för dem som ska leverera detta? De som jobbar inom kyrkan?

Läs mer »