fbpx

Kallelse och utbildning

I Sverige finns många olika trossamfund och olika former av arbetsmöjligheter inom dessa. Men att utbilda sig för arbete inom kyrkan handlar också om en personlig resa i relation till sin egen kallelse. Oavsett vilket trossamfund du vill utbilda dig för arbete inom kommer du att bli en viktig pusselbit i att leva i och bidra till en tradition som har med bön, gudstjänst, liv och tro att göra. 

Tjänster i kyrkan

Här nedan samlar vi alla möjligheter till utbildning för tjänst inom kyrkans värld i Sverige. Denna sida är just nu under uppbyggnad men kommer också att vara under ständig uppdatering utifrån hur samfunden förändrar utbildningsvägar.  
Skriv gärna till oss om du ser något som behöver uppdateras!

Kyrkomusiker

Här hittar du information om utbildningsvägar till Kyrkomusiker. 

Diakon

Här hittar du information om utbildningsvägar till arbete som Diakon.

Präst & Pastor

Här hittar du information om utbildningsvägar till arbete som präst och pastor.

Församlingspedagog

Här hittar du information om utbildningsvägar och arbete inom Equmeniakyrkan i Sverige. 

Ungdomsledare

Här hittar du information om utbildningsvägar och arbete inom Pingstkyrkan i Sverige.