fbpx

Kallelse och utbildning – Kyrkomusiker

Vill du fylla kyrkorummet med vacker musik och bidra till Svenska kyrkans gudstjänster? Att bli kyrkomusiker kan vara en givande och meningsfull karriär. Men hur går man tillväga? I den här artikeln guidar vi dig genom de olika stegen på vägen mot en kyrkomusikersexamen.
Första steget: Välj din utbildningsväg

Svenska kyrkan erbjuder flera olika vägar till att bli kyrkomusiker. Du kan välja en tvåårig folkhögskoleutbildning med inriktning kyrkomusik, eller en treårig högskole- eller musikhögskoleutbildning på 120 hp. Om du siktar på en organisttjänst behöver du dessutom komplettera din utbildning med en pastoralteologisk utbildning på 20 veckor. Den mest avancerade nivån är konstnärlig kandidatutbildning med inriktning kyrkomusik, en fyraårig utbildning på 180 hp.

Stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologi

Oavsett vilken utbildningsväg du väljer, behöver du också genomgå stiftsförlagda utbildningsmoment. Dessa moment varierar i omfattning och innehåll mellan stiften, men täcker generellt ämnen som Svenska kyrkans organisation och tro, liturgi och gudstjänst, samt kyrkomusikens roll i Svenska kyrkan.

Den pastoralteologiska utbildningen ger dig de teologiska och praktiska verktyg du behöver för att arbeta som kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Du lär dig mer om gudstjänstens olika delar, hur du samarbetar med prästen och andra medarbetare, och hur du kan bemöta människor i olika situationer.

Mer information och tips

För att få mer detaljerad information om de olika utbildningarna och kraven, besök Svenska kyrkans utbildningsinstituts webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/utbildningar-aktiviteter. Där kan du också läsa om ansökningsprocessen och hitta kontaktuppgifter till din stiftsmusiker, som kan ge dig värdefull vägledning.

Svenska kyrkans webbplats (https://www.svenskakyrkan.se/) innehåller också information om kyrkomusikerns roll och Svenska kyrkans verksamhet i stort.

Att bli kyrkomusiker kräver engagemang, musikalitet och en vilja att arbeta med människor. Om du känner att du har de egenskaperna och att du vill bidra till Svenska kyrkans gudstjänster och gemenskap, kan det vara en perfekt karriärväg för dig.