fbpx

Kallelse och utbildning – Diakon

Att bli diakon är en möjlighet att göra skillnad i människors liv och bidra till en mer rättvis och medmänsklig värld.

Diakoner arbetar inom Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan med en bred palett av uppgifter, bland annat:

 • Socialt arbete: Stöd och omsorg till människor i utsatta situationer, exempelvis fattigdom, hemlöshet, missbruk och sjukdom.
 • Församlingsdiakoni: Arrangemang av gudstjänster, gemenskapsaktiviteter och stöd till enskilda församlingsmedlemmar.
 • Utbildning och information: Att sprida kunskap om diakoni och sociala frågor, både inom kyrkan och i samhället i stort.
 • Samarbete: Samverkan med andra aktörer i samhället, såsom myndigheter, organisationer och civilsamhället.
Vägen till att bli diakon:

Utbildningskraven för att bli diakon skiljer sig något mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Svenska kyrkan:

 • Fackutbildning: En fackutbildning från högskola eller universitet inom relevanta områden som socialpedagogik, beteendevetenskap eller omvårdnad krävs.
 • Pastoralteologi: Studier i pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut under ca 2,5 år, varvat med praktik i en församling.
 • Vigning: Vigning till diakon av en biskop efter avslutad utbildning och godkänd praktik.

Equmeniakyrkan:

 • Diakonal utbildning: En tvåårig diakonal utbildning på deltid vid Bromma folkhögskola, inklusive kursen ”Bibeln och religionerna” på 15 hp vid Enskilda Högskolan i Stockholm (EHS).
 • Församlingskontakt: Tät kontakt med en församling i Equmeniakyrkan under utbildningen för stöd och vägledning.
 • Prövning: En prövning utförd av en särskild grupp inom kyrkan för att bedöma lämplighet för diakontjänst.
 • Invigning: Invigning till diakon av en av kyrkans ledare efter godkänd prövning.
Viktiga egenskaper:

Utöver formella utbildningskrav lägger både Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan stor vikt vid personliga egenskaper hos den som vill bli diakon. Viktiga egenskaper inkluderar:

 • Medkänsla: Att kunna sätta sig in i andras situationer och visa omtanke och respekt.
 • Engagemang: En stark vilja att göra skillnad och bidra till en bättre värld.
 • God kommunikation: Att kunna lyssna aktivt, uttrycka sig tydligt och skapa goda relationer med människor.
 • Samarbetsförmåga: Att kunna arbeta effektivt både självständigt och i team.
 • Psykisk och fysisk styrka: Diakonarbetet kan vara utmanande och kräva både psykisk och fysisk uthållighet.

Mer information:

För mer information om att bli diakon i Svenska kyrkan, besök: https://www.svenskakyrkan.se/diakoni

För mer information om att bli diakon i Equmeniakyrkan, besök: https://equmeniakyrkan.se/category/diakoni/