fbpx

Kallelse och utbildning – Präst och Pastor

Kallar Gud dig till tjänst som präst eller pastor? Vill du bli en vägledare för troende, en tröst i svåra stunder och en som har i uppdrag att leda vigslar, dop och begravningar? Då är präst eller pastor kanske den väg du ska söka dig till!

Oavsett om du vill utbilda dig för arbete som präst eller pastor gäller det alltid att först och främst ta kontakt med någon ansvarig inom det aktuella samfundet. Ett arbete som präst eller pastor kräver en djup förankring i den tradition och miljö som är aktuell för just den kyrkan eller det samfundet.

Utbildning till präst i Svenska kyrkan

Att bli präst i Svenska kyrkan kräver en universitetsutbildning men också personlig lämplighet. Här är en kortfattad sammanfattning av stegen du behöver ta:

Universitetsstudier

Ansökan till prästkandidat

  • Kontakta det stift där du vill bli prästvigd. Detta är det första steg du behöver ta. Detta för att komma i kontakt med den aktuella rekryteraren i ditt stift. Varje stift har egna ansökningsperioder och krav. Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/stiftskontakter
  • Biskopen i stiftet prövar din lämplighet i en så kallad antagningskonferens. Tidpunkterna för dessa varierar och beror dels på hur många kandidater som är aktuella tillsammans med dig. Efter antagningskonferensen får du besked från biskopen om du antas som prästkandidat för det stiftet.
  • Om du inte antas kan du inte söka ansöka om att bli prästkandidat igen förrän om 5 år.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

På SKUI i Uppsala eller Lund går alla präster en pastoralteologisk grundkurs samt ett avslutande pastoralteologiskt slutår år tillsammans med övriga profiler. Utbildningen innehåller bland annat pastoralteologi, själavård och praktiska uppgifter i en församling. Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

Prästvigning:

Efter avslutad prästutbildning vigs du till präst av biskopen i ditt stift.

Total studietid: Ca 5,5 år.

Mer information:

Svenska kyrkans utbildningsinstitut: https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-bli-prast

Utbildning till pastor i andra kristna samfund

Utbildningskraven varierar beroende på samfund. Generellt sett krävs en teologisk utbildning på minst gymnasienivå, oftast på en bibelskola eller en högskola med kristen profil. Alla samfund har egna pastorsutbildningar, men en del studiemoment och utbildningar är gemensamma.

Läs mer om pastorsutbildningar på samfundens egna hemsidor

Akademi för Ledarskap och Teologi – ALT

ALT är ett utbildningsinstitut som bedriver teologisk ledarutbildning för att bli pastor, församlingsledare eller missionsarbetare inom något av de frikyrkliga samfunden i Sverige. ALT drivs av trossamfunden EFK, Pingst och SAM, men utbildar brett till de olika frikyrkliga miljöerna i Sverige. Läs mer om ALT:s utbildningar här: https://altutbildning.se/program/om-vara-program/

Oavsett om du upplever en kallelse till präst eller pastor

Att studera teologi med målet att leda andra människor är ett uppdrag med många klangbottnar. Utbildningarna är ofta långa med anledning av detta. Som präst eller pastor kommer du träffa många människor i många olika situationer i livet. Var beredd på att samarbeta med andra och ta ett stort ansvar för att leda församlingsarbetet.