fbpx

Volontera mera!

female friends sitting on bench and talking in park

Dela

Ordet volontär kommer från franskans volontaire och betyder frivilligt. I kyrksammanhang har det tidigare haft betydelsen av ett längre sammanhållet uppdrag, som ett volontärsår eller ett utlandsuppdrag. Numera används uttrycket ofta synonymt med ideellt arbete. Oavsett vilket begrepp som används är de oavlönade insatser som sker, både i kyrkan och i andra organisationer, helt avgörande för verksamheten.

Enligt rapporten1 ”Om det frivilliga arbetet i Sverige” från SCB och Bräcke Diakoni arbetade 4 140 000 personer i Sverige ideellt år 2019. D.v.s. nästan varannan svensk! Det ekonomiska värdet beräknades motsvara ca. 3,2 % av BNP. Faktum är att det t.o.m. har blivit populärt bland vissa företag att låta sina anställda arbeta ideellt på sin arbetstid som ett sätt att bygga sitt varumärke och visa att man lever sina värderingar.

Att göra skillnad i det lilla är att också göra det i det stora. Alla små bidrag blir ån som tillsammans utgör havet. Har man ett ideellt engagemang upptaget på sitt CV så uppskattas det ofta också när man söker jobb.

I kyrkans värd finns det så mycket man kan göra. Allt ifrån att delta i den lokala sygruppen, vara kyrkvärd och kyrkkaffeansvarig till att vara stöd för en människa i nöd eller resa ut i världen och hjälpa till på platser där det råder brist på sjukvård.

  1. https://www.scb.se/contentassets/1a42dfc068af410ca86aaefdb7815d22/nv0117_2019a01_sm_xftbr2101.pdf

I så gott som alla kristna samfund och organisationer finns det möjlighet till volontärarbete nationellt eller internationellt. Här listas ett axplock av länkar på temat volontärskap.

Equmeniakyrkan:

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/engagera-dig-internationellt/volontar/

Engagera dig – Diakonia

Evangeliska Frikyrkan:

https://efk.se/varlden/vart-gemensamma-uppdrag/har-du-en-langtan-att-aka-ut-som-missionar.html

Katolska kyrkan:

https://www.katolskakyrkan.se/caritas

Svenska kyrkan

https://www.svenskakyrkan.se/du-behovs

https://www.svenskakyrkan.se/volontarutbyte

Stadsmissionen är uppdelad i lokala enheter – Här kan du klicka dig fram till din närmaste:

Andra organisationer:

https://www.fralsningsarmen.se/jobb/volontar-i-fralsningsarmen/

https://kyrkanssos.se/engagera-dig/

Volontär – Hjärta till Hjärta (hjartatillhjarta.se)

https://mercyships.se/bli-volontar/


Mattias Kronstrand
mattiaskronstrand@hotmail.com

people on concert

Musiken som väg in i kyrkan

Påskens passionsdrama har passerat. Mängder av gudstjänster, andakter och konserter har genomförts i våra kyrkor. Musiken har varit en bärande kraft, med en inledande glad festmåltid, via djup sorg till en avslutning i glädje. Med den kanske vackraste kyrkomusiken och de finaste psalmerna. Musik som berör, in i själen. Många är de musiker och körer har varit aktiva.

Läs mer »