fbpx

Frälsarkransen – en påminnelse om närheten till Gud

Dela

Frälsarkransen är ett radband som har blivit en symbol för andlig reflektion och bön i Sverige. Den skapades av Martin Lönnebo, en framstående svensk präst, författare och biskop. Ibland liknas frälsarkransen vid en livboj. Kanske på grund av de dramatiska omständigheter som ledde till att den kom till.

Tillkomst

Året var 1996, och Martin Lönnebo hade nyligen gått i pension från sin tjänst som biskop i Linköpings stift. Under en semester i Grekland hamnade han på en liten ö under ett kraftigt stormoväder. Strandsatt och isolerad, fick han en idé – en idé som skulle bli grunden till Frälsarkransen.

Symbolik och Design

Frälsarkransen är ett armband med tio olika pärlor, där var och en symboliserar olika aspekter av den kristna tron. Här är en kort beskrivning av varje pärla:

  1. Gudspärlan: En guldfärgad pärla som representerar Gud och markerar armbandets början och slut.
  2. Tystnadspärlorna: Avlånga pärlor som inbjuder till en stunds tystnad i den stressiga vardagen.
  3. Jagpärlan: En liten vit pärla som hjälper oss att flytta vår medvetenhet mot Gud.
  4. Doppärlan: En större vit pärla som för tankarna till pånyttfödelse och överlåtelse.
  5. Ökenpärlan: En sandfärgad pärla som påminner oss om prövningar och strävan efter ett äkta liv.
  6. Bekymmerslöshetspärlan: En blå pärla som förkroppsligar det eviga nuet, frihet och ett lätt sinne.
  7. Kärlekspärlan/Offerpärlan: Två röda pärlor som symboliserar både den kärlek vi får och den kärlek vi ger och offrar.
  8. Hemlighetspärlorna: Tre små vita pärlor som fylls med personlig betydelse och hemligheter mellan individen och Gud. En av de tre har på senare tid bytts ut mot en grön pärla som representerar naturen.
  9. Nattens pärla: En svart pärla som påminner oss om döden och livets kriser.
  10. Uppståndelsepärlan: En större vit pärla som pekar på livets förnyelse och hopp.
Användning

Frälsarkransen används på olika sätt – som personlig hjälp till fördjupad bön och för en innerligare gudskontakt. Den är också ett populärt metodiskt verktyg inom konfirmationsundervisningen, framförallt inom Svenska kyrkan. Varje pärla har sin egen korta bön, och vid tystnadspärlorna kan man också bara sitta i tystnad och reflektera.

Drottning Silvia syns ofta med frälsarkransen runt handleden, och den har blivit en del av många kristnas andliga praxis.

Vidare läsning: Martin Lönnebos vision har skapat ett verktyg för andlig närvaro och eftertanke som fortsätter att beröra människor världen över 123.

Redaktionen
info@kyrkjobb.se


Vill du skriva om något intressant i kyrkans värld och få det publicerat här i Kyrkjobb.se:s minimagasin Kyrkporten? Mejla info@kyrkjobb.se och beskriv din idé!

townhouse corridor with wire lights

Välkommen till Kyrkporten!

Kyrkporten är Kyrkjobb.se:s nystartade mini-magasin med Mattias Kronstrand som redaktör. Här kommer du att kunna läsa om intressanta saker som händer i kyrkans värld. Ambitionen är att täcka in både sånt som är aktuellt just nu och att hitta de där guldkornen som vi tycker behöver lite mer uppmärksamhet. Ibland med fokus på de som arbetar i kyrkans värld, ibland mer allmänt.

Läs mer »
man reading a book

Kyrkan och folkbildningen – är vi på väg mot en fördumning?

Vi vet mer än någonsin. Ändå är kunskapsförakt ett utbrett fenomen i vår tid. I vår tids individualistiska samhälle tror vi att vi vet bäst själva. Nedskärningarna i regeringens anslag till studieförbunden sänder också signalen att det här med bildning är något förlegat. Vi lär våra barn att ifrågasätta och ha ett kritiskt förhållningssätt, men lär vi dem att sätta saker i sammanhang, att reflektera, om gott omdöme, att ha ansvar och inte bara att ha rätt till? Är vi rentav på väg mot en fördumning?

Läs mer »

Är kyrkan den mest AI-säkrade branschen?

Sacos rapport ”Framtidsutsikter” kommer ut årligen och listar i år bland annat präst som ett av framtidsyrkena. Men prästyrket är inte det enda inom kyrkans värld som kommer bli svårt för artificiell intelligens att ersätta. AI förändrar arbetsmarknaden och vi vet inte riktigt var det hela kommer att landa. Men mitt i teknologins framsteg framstår kyrkans kärntjänster – präst, kyrkomusiker, diakon, församlingspedagog, pastor, ungdomsledare, kyrkvaktmästare etc – som något som AI kommer ha svårt att ersätta.

Läs mer »